DGK Pellachrom | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | - Header Section

DGK Pellachrom | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | - Main Section

DGK Pellachrom | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | - Main Component

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας σε αυτή την ιστοσελίδα


Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί και συντηρείται από τη PELLACHROM (εφεξής «PELLACHROM» ή «εμείς»). Η PELLACHROM είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να είναι ένα δυναμικό εργαλείο και εργαλείο δουλειάς, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και δεσμευόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, όταν το κάνετε. Ακολουθεί μια επισκόπηση για το πως προστατεύουμε την ιδιωτικής σας ζωή κατά την επίσκεψη σας, με βάση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικής ζωής.


Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το δικτυακό τόπο συλλέγονται με δύο τρόπους: άμεσα (π.χ. όταν εσείς παρέχετε πληροφορίες σε διάφορες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου) και έμμεσα (π.χ. μέσω της τεχνολογίας της ιστοσελίδας μας). Αυτό εξηγείται περαιτέρω παρακάτω.
Συλλέγουμε πληροφορίες που υποβάλλετε εθελοντικά σε μας, π.χ. συμπληρώνοντας διάφορες φόρμες στην ιστοσελίδα μας ή συμμετέχοντας σε μια online έρευνα. Όταν συλλέγουμε τέτοιου είδους πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το γιατί ζητάμε τις πληροφορίες και πώς αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν. Είναι απολύτως στο χέρι σας αν θέλετε ή όχι να τις παράσχετε. Οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται: το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που εισάγετε σε φόρμες στην ιστοσελίδα.Ένα παράδειγμα από τις πληροφορίες που συλλέγουμε έμμεσα είναι των δικών μας Internet access logs. Όταν εισέρχεστε σε αυτό το δικτυακό τόπο, το IP σας συλλέγεται αυτόματα και τοποθετείται στα αρχεία καταγραφής πρόσβασης μας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες με τη χρήση των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται και ανακτούν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτό το δικτυακό τόπο – για παράδειγμα, το πώς ήλθατε στο site μας, πώς θα πλοηγηθείτε μέσα στο site και ποιες πληροφορίες σας ενδιαφέρουν. Τα cookies που χρησιμοποιούμε σας προσδιορίζουν απλώς σαν αριθμό. Αν νιώθετε άβολα σχετικά με τη χρήση cookies, παρακαλώ να έχετε κατά νου, ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στις προτιμήσεις ή τις επιλογές των μενού στον browser σας. Ωστόσο, αν ο browser σας δεν δέχεται cookies από αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες;


Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διατηρήσουμε αυτή την ιστοσελίδα, όπως το να απαντούμε στις ερωτήσεις σας ή να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε τρέχουσες ή μελλοντικές δραστηριότητες της PELLACHROM. Αν απαιτείται από το νόμο, εμείς θα εξασφαλίσουμε την άδειά σας, πριν από την αποστολή αυτών των πληροφοριών. Αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγονται έμμεσα ώστε να προσδιορίσουμε τι είναι πιο αποτελεσματικό για το site μας, να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε τρόπους για να το βελτιώσουμε, και τελικά, να προσδιορίσουμε το πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτή την ιστοσελίδα για να γίνει πιο αποτελεσματική. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, τα οποία σας περιγράψουμε στην παράγραφο τι πληροφορίες συλλέγουμε.


Τι γίνεται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;


Εμείς γενικά δεν επιδιώκουμε να συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Αν επιδιώξουμε να συλλέξουμε τέτοια δεδομένα, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στις προτεινόμενες χρήσεις των δεδομένων. Μπορεί επίσης τυχαία να συλλέξουμε κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Με την παροχή εκ μέρους σας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς να σας ζητηθεί, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να τα χρησιμοποιήσουμε πάντα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies. Οι αναφορές σε “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα” είναι για τις διάφορες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζονται από την ευρωπαϊκή και από άλλους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απαιτούν ειδική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης σε ορισμένες περιπτώσεις της ανάγκης να εξασφαλιστεί ρητή συναίνεση. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τους προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας, τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή θρησκευτικά κινήματα, φιλοσοφικές ή άλλες παρόμοιες πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή επάγγελμα ή εμπορική ένωση , σωματική ή ψυχική υγεία, γενετικός κώδικας, εθισμούς, τη σεξουαλική ζωή, θέματα ιδιοκτησίας ή ποινικό μητρώο (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις εικαζόμενες εγκληματικές δραστηριότητες).


Ασφάλεια και χρόνος διατήρησης


Η μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι εξασφαλισμένη μέσω τωρινών, συνήθων τεχνικών μέτρων. Σε γενικές γραμμές, η PELLACHROM δεν θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή για το χρονικό διάστημα που ο νόμος προβλέπει.


Έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας;


Με βάση την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε αν θα κρατήσουμε τις πληροφορίες για σας και αν το κάνουμε, να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και να απαιτήσετε να διορθωθούν, εάν είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα τα προσωπικά σας δεδομένα να διαγράφονται ή να αποκλείονται από τυχόν επεξεργασίας που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Google analytics – όροι χρήσης της υπηρεσίας


Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που παρέχεται από την Google, Inc (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, βοηθώντας τον ιστότοπο να αναλύει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το site. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό της αξιολόγησης χρήσης της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και χρήση του Διαδικτύου. Η Google μπορεί να μεταφέρει επίσης τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει την IP διεύθυνσή σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

DGK Pellachrom | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | - Bottom info

Υπολογίστε την ποσότητα χρώματος

που χρειάζεστε για